>

“De aarde lacht in bloemen.”

Ralph Waldo Emerson, Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882

Projecten

Mij boeien projecten waarbij mensen aan de slag willen met tuinen en tuinieren, bijvoorbeeld het schooltuinenproject. Ik fungeer als projecttrekker bij het opzetten en begeleiden van schooltuinen op basisscholen in de gemeente Leudal.
In dit project heb ik gekozen voor een opzet waarbinnen het tuinwerk door de kinderen optimaal tot zijn recht komt dus met de handen in de grond. Een schoolklas in groepjes verdeeld die ieder een stukje grond krijgen waarin ze onder begeleiding van een vrijwilliger zaaien, wieden, harken en oogsten. Dat resulteert in proeven van tuinkers op een toastje of gewokte spinazie.
Het motto van dit leerproject voor kinderen: voedsel, kennis en gemeenschapszin kweken.

Andere projecten waar ik bij betrokken was en ben:
Smaaktoer Leudal (fietsroute)
Tuinieren met kinderen (tentoonstelling)
Zomertuin in een schatkamer (tentoonstelling)
Van Gogh in de Hof (tuinieren/kunst)