>

“Eenvoud is onuitputtelijk.”

Krishnamurti,
In India geboren
spiritueel leraar 1895-1986

Over mij, Guusje Droesen

In Nijmegen studeerde ik af aan de lerarenopleiding in de vakken aardrijkskunde en biologie (1987). Vervolgens heb ik de opleiding tot vakbekwaam hovenier afgerond (1991) en was werkzaam in mijn eigen hoveniersbedrijf. Daar concentreerde ik me met name op de aanleg en het onderhoud van groene tuinen.

Momenteel zijn het ontwerpen van tuinen, het maken van beplantingsplannen, adviseren en educatie in de vorm van lezingen en cursussen mijn belangrijkste werkzaamheden. Tevens ben ik schooltuinconsulent van de gemeente Leudal.